Gespecialiseerd in verhuur van zowel kantoor- en bedrijfshuisvesting als residentieel onroerend goed

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van AM Assets. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is kosteloos zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AM Assets is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij AM Assets.

De informatie op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. AM Assets behoudt het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. AM Assets is niet aansprakelijk voor enige informatie die op websites staat waarnaar via hyperlinks verwezen wordt.

Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van op deze pagina.

Privacy policy

1) Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers  is van belang voor AM Assets. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming
Door de informatie en de diensten op AM Assets te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die hierin zijn opgenomen.

3) Vragen
Voor meer informatie of vragen over de privacy policy van AM Assets, kun u AM Assets benaderen via ons emailadres info@am-assets.nl.

4) Gebruik van cookies
AM Assets maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. AM Assets maakt gebruik van cookies voor metingen van web statistieken onder de bezoekers, de informatie bestaat onder meer uit IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend. Bedrijven zijn verplicht om uit te leggen met welk doel er cookies geplaatst worden. De OPTA houdt toezicht op de naleving van de Cookiewetgeving.

Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. AM Assets kan cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren.

5) Cookies uitschakelen
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. Meer informatie over deze mogelijkheden vindt u op de website van de aanbieder van uw browser.

Disclaimer
AM Assets maakt gebruik van Microsoft Office 365. Alle informatie die digitaal wordt ontvangen, wordt opgeslagen in een door Microsoft beveiligde omgeving die niet voor derden toegankelijk is. Dataverkeer via Internet valt echter niet voor 100% te beveiligen. Ondanks dat AM Assets vertrouwt op de dienstverlening door Microsoft kan AM Assets de beveiliging van data niet garanderen en sluit AM Assets iedere aansprakelijkheid met betrekking tot die beveiliging uit, behoudens voor zover die aansprakelijkheid berust op opzettelijk of bewust roekeloos handelen vanuit de organisatie AM Assets.

AM Assets
U vindt ons in het historisch havengebied van Dordrecht. Wij zijn gevestigd in het monumentale pand “Vadertje Tijd”.

Contact

AM Assets
Vlak 2, 3311 AT, Dordrecht
+31 (0)78 30 310 25    captcha

    Ik ga akkoord met de privacyverklaring